5 ТВОРЧЕСКИ ЗАНАЯТА НА СНЕЖЕН ЧОВЕК, КОИТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗА ПО-МАЛКО ОТ ТРИ МИНУТИ - ПРЕНАСОЧИТЕ - 2024