СТРАХОТНИ СИМУЛАТИВНИ ПЕЙКИ ЗА ХРАНЕНЕ, НАПРАВЕНИ ОТ РАФТОВИ ЕДИНИЦИ - ПРЕНАСОЧИТЕ - 2024