60 ПРОЕКТА ЗА ИЗРАБОТКА С КОНСУМАТИВИ ЗА МАГАЗИН В ДОЛАРИ - ПРЕНАСОЧИТЕ - 2024