25 ТВОРЧЕСКИ НАЧИНА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ПРЕНАСОЧВАНЕ НА СТАРИ ФЛАНЕЛНИ РИЗИ - ПРЕНАСОЧИТЕ - 2024