ЗА БЪРЗА И ЛЕСНА ПЪЛНОЦЕННА ХРАНА, ТОЗИ ПАЙ С ПИЛЕШКИ ТАМАЛИ МОЖЕ ДА БЪДЕ БИТ - ХРАНА - 2024