20 БЛЕСТЯЩИ ПРЕНАРЕЖДАЩИ ИДЕИ И ПРОЕКТИ ЗА СЧУПЕНО КИТАЙСКО И ДРУГО СТЪКЛО - ПРЕНАСОЧИТЕ - 2020 " "