ФАНТАСТИЧЕН ЛЕТЕН ПРОЕКТ "НАПРАВИ СИ САМ" ИЗГРАДИ ЛЮЛКИ ОКОЛО ЛАГЕРНИЯ ОГЪН - ДОМАШНО - 2024