НАПРАВИ СИ СЕЛСКИ ВЕЛИКДЕНСКИ ЦЕНТЪР, ИЗРАБОТЕН ОТ СТАРА КНИГА - ПРЕНАСОЧИТЕ - 2024