25 ТВОРЧЕСКИ НАЧИНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАРИ КОЖЕНИ КОЛАНИ - ПРЕНАСОЧИТЕ - 2024