20 НАПРАВИ СИ САМ СЕЛСКИ ДЪРВЕНИ ИДЕИ ЗА ЧЕТВЪРТИ ОТ ЮЛИ, ЗА ДА ПОКАЖЕШ СВОЯТА ПАТРИОТИЧНА ГОРДОСТ - ОБЗАВЕЖДАНЕ - 2023