15 ТВОРЧЕСКИ ПРАЗНИЧНИ САТЕЛИТИ, НАПРАВЕНИ ОТ САМ, КОИТО НОСЯТ ПРИВЕТЛИВО ЧУВСТВО НА ПРЕДНИЯ СИ ВЕРАНД - ОБЗАВЕЖДАНЕ - 2022